Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

Ø  Šetříme vaše peníze – žádné investice ani skryté poplatky

Ø  Jistota dodávek od stabilní městské společnosti

Ø  Nabízená cena je konečná

Ø  Nemusíte ztrácet čas ani utrácet peníze za zřízení vlastní kotelny

Ø  Žádné náklady na provoz, opravy, revize, údržbu, rekonstrukce - vše hradí Jablonecká energetická

Ø  Online dohled a servis 24 hodin denně

Ø  Klientský portál - online přístup k fakturám, smlouvám, spotřebám, okamžité informace na váš mobil nebo e-mail

Ø  Jsme velkým odběratelem plynu, proto jej v dlouhodobém horizontu nakoupíme výhodněji

Ø  Zdroje tepla v kotelnách jsou zálohovány

Ø  Pokud uvažujete o odpojení, pomůžeme s kalkulací a porovnáním cen tepla

 

Hlavní přednosti systému dálkového zásobování teplem

Ø  Dálkové vytápění je cenově přijatelné, komfortní, bezpečné a ekologické řešení 

Ø  Jedná se o teplo bez starostí, bez legislativních povinností pro odběratele, uspoří čas, nabízí poradenství, odborný personál, servis 24/7

Ø  Teplárenské soustavy emitují celkově nižší emisi, než je součtová emise domovních kotelen na stejné vyrobené množství tepla

Ø  Dálkové teplo patří k nejbezpečnějším druhům vytápění. Vyrábí se mimo místo konečné spotřeby, do kterého je dopravováno nosným médiem – horkou nebo teplou vodou. Teplá voda neexploduje, nehoří, ani není jedovatá. Kromě toho je provoz teplárenských systémů bezpečnější než provoz např. plynových nebo elektrických instalací v soukromých rukou, kdy se po  řadě let projevuje snaha šetřit na údržbě za cenu možných tragických havárií.

Ø  Odběratel nemusí investovat předem žádný kapitál do zajištění základní životní potřeby jakou je teplo.

Ø  Při porovnání cen jednotlivých druhů vytápění se často zapomíná, že dálkové teplo je komplexní služba, kde jedinou starostí zákazníka je vlastní otočení radiátorového ventilu. U ostatních způsobů vytápění do nákladů za teplo vstupují mimo ceny paliva i náklady na investice a odpojení od dálkového vytápění, opravy, obsluhu, údržbu, prohlídky, kontroly,  revize zařízení a náklady na znovupořízení zdroje po jeho dožití. Výše uvedené je v souladu s Územní energetickou koncepcí Libereckého kraje.

Ø  Dálkové teplo nabízí minimálně stejnou tepelnou pohodu, ale vyšší komfort oproti vytápění plynem nebo elektřinou.

Ø  Odběratel je zbaven starostí s povinnými úkony jako revize, měření, předpisy atd.

Ø  Dálkové vytápění má řadu systémových předností a při jeho porovnávání s jinými systémy nemůže být primárním kritériem cena, protože ta nezobrazuje další společensky závažné souvislosti, které se ukáží až v delším časovém horizontu, než je pohled jednotlivého zákazníka.

 

…další rozdíly mezi dálkovým vytápěním a domovní kotelnou

Ø  Obecně nemůže být teplo z dálkového vytápění výrazně levnější, než z domovní kotelny, protože jde o vyšší stupeň služby s garancí nepřetržitého dispečinku a dalších.

Ø  Nelze porovnávat zálohy za teplo z dálkového vytápění a z vlastní domovní kotelny. U rozpisů záloh v objektech s domovní kotelnou je pod položkou náklady na vytápění rozuměn jen plyn a řada dalších nákladů je schována pod dalšími položkami, jako např. elektřina ve společných prostorách, fond oprav, splátka úvěru apod.

 

… popř. tepelným čerpadlem

Ø  Využití tepelných čerpadel pro plné vytápění panelových domů není principiálně vhodné. Pro nízké venkovní teploty je nutno instalovat záložní výkon - nejčastěji elektrokotel nebo domovní kotelnu. V nezateplených objektech ztrácí čerpadlo při teplotách okolo nuly účinnost a pod -5°C musí být zastoupeno alternativou.

Ø  Kotelny a tepelná čerpadla mají problémy s vibracemi a hlukem.

 

…další argumenty, proč dálkové vytápění

Ø  Odpojení od dálkového vytápění je téměř nevratné rozhodnutí, a proto je nutné brát na vědomí veškeré okolnosti a celkové náklady spojené s odpojením a s vybudováním nového vlastního zdroje.

Ø  V případě požadavku na odpojení a výstavbu domovní kotelny přihlíží stavební úřad v rámci stavebního řízení ke stanovisku orgánu ochrany ovzduší, jenž zkoumá ekonomickou výhodnost odpojení na základě energetického posudku zpracovaného osobou k tomu oprávněnou - energetickým specialistou (dle zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., § 16 odst. 7, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). Pokud nebude prokázána ekonomická nepřijatelnost dálkového vytápění, nebude vydáno stavební povolení a bytovému domu propadnou prostředky vynaložené např. na projekt, energetický posudek a další.

Ø  Ušetřené peníze z fondu může odběratel investovat efektivněji do potřebných oprav a zvelebování domu namísto výměny fungujícího vytápění, které nadále modernizuje, zlevňuje a cenově se minimálně vyrovnává vlastní kotelně. Finanční prostředky je možné vynaložit např. na dodatečné přiteplení pláště budovy, ochranu před napadením řasami a plísněmi, opravy a náhrady balkonů či lodžií, opravy a modernizace výtahů, rekonstrukce a izolace společných i bytových rozvodů TZB (vytápění, voda – ztráty cirkulačního rozvodu, plyn) nebo vyregulování otopných soustav. V dnešní době zateplování bude nutné investovat také do systémů řízeného větrání s využitím rekuperace pro další snižování energetické náročnosti bytových domů v souvislosti s hygienickými požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a výměnu vzduchu v místnostech (vyhláška 268/2009 Sb., která se odvolává na ČSN EN 15665).

 

Aktuality, odstávky a poruchy