Energie s jistotou Spolehlivě dodáváme teplo a teplou vodu přímo k vám domů
Energie s jistotou Spolehlivě dodáváme teplo a teplou vodu k vám do zaměstnání
Energie s jistotou Dodáváme teplo a teplou vodu s šetrným přístupem k přírodě

Společnost Jablonecká energetická a.s. vyrábí a distribuuje pro své zákazníky tepelnou energii (teplo, teplou užitkovou vodu) ve městě Jablonec nad Nisou.

 

Produkty a služby/Nabízíme

Zásobování teplem a teplou vodou

Teplo dodáváme z nových lokálních plynových kotelen prostřednictvím moderních bezztrátových rozvodů do jednotlivých odběrných míst, kde je využíváno na vytápění a přípravu teplé vody. 

 

Správa a servis kotelen

Nabízíme výstavbu, převzetí provozu Vaší kotelny, napojení na centrální dispečink, zajištění nákupu plynu, výstavbu a provoz nové kotelny a další.

Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení:

Tel.: 724 332 477, 483 359 842, E-mail: martin.koci@jabloneckaenergeticka.cz

483 359 808     724 096 663     SOS Jablonecká energetická a.s. © 2013 Obchodní záležitosti:     724 332 477 Jablonecká energetická, a.s. - idatabaze.cz Teplárny, výroba tepla - idatabaze.cz